איך מקבלים רישיון ציד?

הגוף האחראי למתן רישיונות ציד בישראל הוא רשות הטבע והגנים הלאומיים כאשר החוק המאפשר לצוד מכוחו הוא החוק להגנת חיית הבר תשט”ו – 1955.

רישיון ציד ניתן לתקופה של שנה אחת והוא פוקע ב- 31 לאוגוסט של כל שנה. על מנת לחדש את הרישיון, יש לשלם את האגרה הקבועה בתקנות. התקנות להגנת חיית הבר קובעות אילו חיות בר ניתן לצוד, מהי עונת הציד, באילו שעות מותר לצוד ומהם התנאים לקבלת רישיון ציד.

כדי לקבל רישיון ציד ולצוד עליך לעמוד בתנאים הבאים:
עליך להיות בגיר בן 18. עליך להיות בעל רישיון נשק לפי חוק כלי ירייה, תש”ט – 1949, לנשיאת רובה ציד.
קיום רישיון ציד ללא רישיון נשק אינו מספיק לשם הציד ואתה חייב שיהיה ברשותך גם רישיון נשק. על התנאים לקבלת רישיון נשק נרחיב בהמשך.
עליך להיות מבוטח ביטוח צד ג’ כתוצאה מציד בתקופת הרישיון.עליך לעבור בהצלחה מבחן בכתב כפי שקבע מנהל רשות שמורות הטבע.
אם הורשעת בעבירה לפי חוק הגנת הבר או לא חידשת את רישיונך במשך שנתיים, עליך לעבור בהצלחה את המבחן.
כפי שצוין על מנת שתוכל לצוד, לא די בהחזקת רישיון ציד, שכן אתה זקוק לכלי ירייה (רובה ציד), אותו לא ניתן לרכוש אלא לאחר שיש בידך גם רישיון נשק. בניגוד לרישיון ציד הניתן על ידי רשות הטבע והגנים הלאומיים, רישיון נשק ניתן על ידי ראש ענף כלי ירייה במשרד לביטחון פנים. על מנת לקבל רישיון נשק עליך לעמוד בתנאי סף ובתבחינים שנקבעו על ידי המשרד לביטחון פנים (להרחבה בנושא ראו מאמרנו בנושא: “כיצד מקבלים רישיון נשק – שלבים ותבחינים”).

אחד התבחינים הוא צייד – “מי שבידו רישיון צייד בתוקף ומופיע ברשימת הציידים המורשים של רשות הטבע והגנים”. כלומר השלב הראשון הוא הסדר רישיון הציד ולאחר מכן הגשת בקשה לרישיון נשק שמתבססת על התבחין של רישיון ציד, אלא שכאמור, עליך לעמוד בתנאי הסף, אשר אחד מהם הוא המלצת משטרת ישראל. משרדנו מומחה בתחום רישוי הנשק, משלב הגשת הבקשה לרישיון נשק ורישיון ציד ובמידת הצורך הגשת עררים ועתירות מנהליות על החלטות המשרד לביטחון פנים במידה ונדחתה בקשתך לרישיון נשק או במקרים בהם הותלה או בוטל רישיונך הקיים.

​אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי או כתחליף לכזה. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מעמיק – פנו אלינו עוד היום.

מאמרים אחרונים

דילוג לתוכן