הדרכה במסגרת קורס הסמכת ממונה בטיחות מטעם “הנדסה בגובה”

הרצאה בת 4 מפגשים חד יומיים, המהווה חלק אינטגראלי מקורס הכשרת ממונה בטיחות מטעם מכללת “הנדסה בגובה”.

בכל מפגש נלמד פרק משפטי אחר הקשור לעבודתם של ממוני הבטיחות:

  • מבוא לחוק ומשפט.
  • המבנה השלטוני של מדינת ישראל, ובכלל זה, הליכי הבחירות, הליכי החקיקה.
  • פקודת הבטיחות בעבודה.
  • תפקידו וסמכויותיו של ממונה הבטיחות.
  • פקודת ארגון הפיקוח על העבודה.
  • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות).
  • פיקוח של משרד העבודה (מנגנוני הפיקוח, מפקחי עבודה, סנקציות).
  • אישיות משפטית (תאגידים, חברות, אגודות, עמותות).

מהשטח:

פקודת הבטיחות בעבודה - עבירות, חקירות ועונשין

חקירת תאונות עבודה - ממשקים בין ההיבט הבטיחותי והפלילי

אמצעי אכיפה לצורך מניעת תאונות עבודה

הרצאתה של עו"ד יפעת שי יוספזון: "על הכוונת" - סוגיות פרקטיות בתחום רישוי הנשק בישראל

סוגי הדרכות:

אחריות מנהלים לבטיחות בעבודה

במסגרת זו מועברות הרצאות להנהלות מפעלים ומוסדות שונים. בהרצאות אלה עושה עו”ד אברהם שי, שימוש בניסיונו הרב בתחום חקירת אירועי תאונות עבודה ועבירת הרשלנות, לרבות האחריות...

קרא עוד >>
דילוג לתוכן