הדרכה בתחום העבודה בגובה – הדרכת מדריכי עבודה בגובה (הנדסה בגובה)

במסגרת קורס מדרכי עבודה בגובה, מועברת לחניכים, שעתידים להיות מדריכי עבודה בגובה, הדרכה משפטית, בה נלמדים, פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), לרבות המשמעויות הנגזרות מהאחריות המשפטית של המדריך כלפי החניכים בקרות אירוע תאונתי.

במסגרת ההרצאות, מבוצע ניתוח משפטי של דוגמאות רבות של תאונות עבודה, הקשורות בעבודה בגובה.

מהשטח:

פקודת הבטיחות בעבודה - עבירות, חקירות ועונשין

חקירת תאונות עבודה - ממשקים בין ההיבט הבטיחותי והפלילי

אמצעי אכיפה לצורך מניעת תאונות עבודה

הרצאתה של עו"ד יפעת שי יוספזון: "על הכוונת" - סוגיות פרקטיות בתחום רישוי הנשק בישראל

סוגי הדרכות:

אחריות מנהלים לבטיחות בעבודה

במסגרת זו מועברות הרצאות להנהלות מפעלים ומוסדות שונים. בהרצאות אלה עושה עו”ד אברהם שי, שימוש בניסיונו הרב בתחום חקירת אירועי תאונות עבודה ועבירת הרשלנות, לרבות האחריות...

קרא עוד >>
דילוג לתוכן