כיצד מקבלים רישיון נשק – השלבים והתבחינים החדשים

זכותו של אדם לשאת עמו נשק, אינה זכות מוקנית והיא מותנית בקבלת רישיון נשק. הגוף הממונה והאחראי על מתן רישיונות נשק ועל חידושם הוא האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים.

על פי מדיניות המשרד לביטחון פנים, על מנת לקבל רישיון נשק, על מבקש הרישיון לעמוד בדרישות סף ובתבחינים שנקבעו ע”י המשרד לבט”פ בשיתוף עם גורמי הביטחון.

חשוב כבר בתחילה להבחין בין שני סוגי רישיונות:
האחד, רישיון להחזקת נשק, אשר המחזיק בו רשאי להחזיק את הנשק בביתו וחל עליו איסור להוציאו מהבית, והסוג השני הוא רישיון לנשיאת נשק, שהמחזיק בו יכול להוציא את הנשק מהבית ולשאת אותו.

כאמור, כדי שאדם יוכל לקבל רישיון נשק עליו לעבור שני שלבים עיקריים:

הראשון, הוא עמידה בדרישות הסף, ואם עמד בהם, יעבור לשלב השני, בו תבחן עמידתו בתבחינים החדשים שנקבעו על ידי השר לבט”פ (עדכון אחרון 20.8.18).

נתחיל בשלב הראשון – דרישות הסף לקבלת רישיון:

1.  תושב קבע השוהה בישראל ברציפות שלוש שנים לפחות, והוא בעל שליטה בסיסית בשפה העברית.

2.  גיל מינימאלי לקבלת רישיון :

 • אזרח ישראל או תושב קבע אשר סיים שירות סדיר וגילו 18 שנים.
 • אזרח ישראל או תושב קבע אשר סיים שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל של שנתיים וגילו 21 שנים.
 • אזרח ישראל שאינו בעל שירות צבאי סדיר וגילו 27 שנים.
 • תושבת קבע שאינו אזרח ישראל ואינו בעל שירות צבאי סדיר וגילו 45 שנים.

3.  המבקש כשיר מבחינה בריאותית עפ”י הגדרת משרד הבריאות.

4.  המבקש עמד בדרישות ההכשרה הנדרשות.

לאחר שעברת את השלב הראשון, הגיע הזמן לעבור אל השלב השני!

שלב שני – עמידה באחד התבחינים למתן רישיון נשק:

1.  מגורים בישוב זכאי – מי שמרכז חייו מתקיים ביישוב שנקבעה לגביו זכאות על ידי משטרת ישראל.
2.  עיסוק ביישוב זכאי – מי שרוב עיסוקו מתבצע בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.
3.  מורה דרך – מורה דרך מוסמך בעל רישיון תקף.
4.  חקלאי מוכר – חקלאי פעיל שהוכר הצורך שלו בהחזקת כלי ירייה על ידי קב”ט המועצות האזוריות
או מנכ”ל התאחדות האיכרים או מזכ”ל תנועת המושבים.
5.  הובלת חומרי נפץ – מי שהינו בעל רישיון בר תוקף להובלת חומרי נפץ.6.  שירות בכוחות הביטחון – משרתי ובוגרי כוחות הביטחון –

 • קצינים בצה”ל בדרגות סגן ומעלה.
 • נגדים בצה”ל מדרגת רס”ר ומעלה ומקבליהם הכוחות הביטחון האחרים.
 • שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
 • בצה”ל או במשטרה – לוחמים בעלי רובאי 07 או 08.
7.  שירות במשטרת ישראל –
 • שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
 • מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.
8.  הכשרה ייחודית –
 • רשות שדות התעופה: בוגר קורס מאבטחים אחיד/מאבטחי מתקן יל”ה בבית הספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה.
 • שב”כ – בוגר קורס מאבטחים בשב”כ ברמת הכשרה שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת.
 • מלמ”ב – בוגר קורס מאבטחים אחיד במערכת הביטחון.

9.  המלצה פרטנית של משטרת ישראל.

10.  קצין ביטחון בגוף מוכר.

11.  כבאי – כבאי פעיל ברשות הארצית לכבאות והצלה, בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו,
על פי נוהל שנקבע לעניין זה.

12.  עובדים ומתנדבים בגופי הצלה –

 • עובד מד”א קבוע בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת “זק”א – איתור חילוץ והצלה” – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • מתנדב פעיל בעמותת “רגע של אמת זק”א – זיהוי קרבנות אסון” – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת “איחוד הצלה ישראל” בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה
13.  מדריך ירי –  מדריך ירי פעיל המשויך למטווח קליעה מורשה ובעל רישיון מדריך ירי.14.  ספורטאי יורה פעיל –

 • רישיון לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי: חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע”י התאחדות הקליעה.
 • רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי: חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע”י התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל.
15.  ציד – בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מרשות הטבע והגנים.16.  צרכים וטרינריים –

 • וטרינר בעל רישיון ממשרד החקלאות.
 • אדם העובד באופן קבוע בליווי וטרינר ותחת פיקוחו.
17.  מדביר – מדביר מוסמך ברמה 2 ומעלה המחזיק ברישיון מדביר תקף מהמשרד להגנת הסביבה.18.  מזכרת –

 • מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת זמנית לצורכי מזכרת.
 • במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, רשאי ראש האגף לאשר החזקת כלי ירייה שניתן במתנה לצרכי מזכרת.
במידה ועברת בהצלחה את שני השלבים הקודמים…
עמידה בדרישות הסף ועמידה באחד מן התבחינים שפורטו בשלב השני, תוכל לעבור אל השלב השלישי – הגשת בקשה לרישיון נשק! שלב שלישי – הגשת בקשה לרישיון נשק פרטי: על מנת לקבל רישיון נשק עליך להגיש בקשה לפקיד הרישוי באזור מגורייך. עם קבלת הבקשה פקיד הרישוי בודק אם אתה עומד בקריטריונים שנקבעו, כפי שפורט לעיל.אם עמדת בכל התנאים, הבקשה תועבר למשרד הבריאות ולמשטרה לקבלת עמדתם. אם שני הגופים נתנו חוות דעת חיובית, תקבל נשק ותוכל לרכוש לך כלי ירייה, אולם אם יש רק לאחד מהגורמים הללו התנגדות, לא תקבל רישיון.

תהליך קבלת הרישיון הינו הליך לא פשוט, אשר פעמים רבות נתקל בסירוב, בין אם בשל “אי המלצת משטרה ישראל” ובין אם בהחלטה של המשרד הביטחון פנים בשל טענה לאי עמידה בתבחין או בשל התנגדות של משרד הבריאות (בדרך כלל מטעמים פסיכיאטרים).בהנחה שהגשת בקשה לרישיון נשק ובקשתך נדחתה, תוכל להגיש ערר על החלטת פקיד הרישוי, אשר תועבר לממונה על רישוי הנשק במחוז הרלוונטי. אם גם כאן לא צלחה דרכך, עדיין עומדת לרשותך האפשרות להגיש עתירה מנהלית על החלטת הממונה לבית המשפט המחוזי.

לאור מורכבות ההליך, רצוי מאד להיוועץ ולהיעזר בעורך דין המתמצא בתחום, עוד בשלבים מוקדמים של הליכי הגשת הבקשה.

משרדנו עוסק בליווי הגשת בקשות לקבלת רישיון נשק, בהגשת עררים על החלטות פקידי הרישוי וכן בעתירות מנהליות, וזכה להישגים יוצאי דופן בתחום.

אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי או כתחליף לכזה. מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום.

מאמרים אחרונים

דילוג לתוכן